Studio Buda

We carry a lot of new products such as traditional Vietnamese dress, Chinese outfit, Taiwanese shoes. cheongsam. Beaded Bracelets, Aodai. Aocai Cach Tan. Ao Dai Nam.  Chúng tôi có rất nhiều sản phẩm mới như trang phục truyền thống của Việt Nam, Trung Quốc,  Đài Loan. Váy Trung Quốc. Áo dài. Áo dài cách Tân. Áo dài Nam, các loại trang sức bằng đá, cùng nhiều sản phẩm khác phù hợp cho quý vị lựa chọn.

Collection list

AODAI

0 products

BUDDHA PHONE CASES

0 products

DRESS

0 products

FAMILY WEARS

0 products

HANDBAGS

0 products

JEWELRY

0 products

SHOES & BOOTS

0 products

BEADED BRACELETS (NATURAL STONE)

0 products

Studio Buda

Studio Buda, 2850 SE 82nd Ave #26, Portland, OR 97266.

Studio Buda locates in Fubonn Shopping Center.

Get directions